tilbake

Tariffkonferanse - sentralt

Taiffkonferansen 2025 blir arrangert 5. mars kl. 12:00–14:00. Konferansen vil bli gjennomført digitalt for de som ikke er deltakere på årets forhandlerkurs.

Tidspunkt
05.03.25 kl 12:00 - 05.03.25 kl 14:00
Påmeldingsfrist
27.02.25
Sted
Digital konferanse kun for Skolelederforbundets medlemmer
OSLO

Om arrangementet

Vi skal forberede oss på årets sentrale hovedtariffoppgjør og kommende årlige lokale forhandlinger i kommunene og fylkeskommunene. Vi får innledninger fra forbundsleder og forhandlingsleder i Skolelederforbundet m.fl. Videre vil vi se på rapporten fra det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene og informere om Skolelederforbundets tariffpolitiske dokument for hovedoppgjøret.

Vi vil også se på rammer og forventninger til oppgjøret i kommunal sektor.