tilbake

Kurs

Sorter etter:

september 2024

Partssamarbeid, lov og avtaleverk

12. september 2024

Skolelederforbundet - konferanselokaler
Lakkegt 23, OSLO

Tillitsvalgtkurs

oktober 2024

Kurs i arbeidsrett

15. oktober 2024

Skolelederforbundet - konferanselokaler
Lakkegt 23, OSLO

Lederfaglige kurs

november 2024

Omstilling, nedbemanning og konflikthåndtering

7. november 2024

Skolelederforbundet - konferanselokaler
Lakkegt 23, OSLO

Tillitsvalgtkurs

mars 2025

Kurs for forhandlere (alternativ 1)

4. mars 2025

Skolelederforbundet - konferanselokaler
Lakkegt 23, OSLO

Tillitsvalgtkurs

Kurs for forhandlere (alternativ 2)

5. mars 2025

Skolelederforbundet - konferanselokaler
Lakkegt 23, OSLO

Tillitsvalgtkurs

Tariffkonferanse - sentralt

5. mars 2025

Digital konferanse kun for Skolelederforbundets medlemmer
OSLO

Konferanse

april 2025

Styremedlem i lokal- og fylkeslag

3. april 2025

Skolelederforbundet - konferanselokaler
Lakkegt 23, OSLO

Tillitsvalgtkurs