tilbake

Kurs

Sorter etter:

Konferanse

Tariffkonferanse forhandlere og HTV-er i fylkeskommune og kommune i ASSS-samarbeidet i KS

22. mars 2023

Skolelederforbundet - konferanselokaler
Lakkegt 23, OSLO

Konferanse

Lederfaglige kurs

Varslingssaker og konflikter - fysisk kurs hos Skolelederforbundet

13. april 2023

Skolelederforbundet - konferanselokaler
Lakkegt 23, OSLO

Lederfaglige kurs

Webinar

Empatisk dialog - webinar

5. april 2023

Webinar - kun for Skolelederforbundets medlemmer
OSLO

Webinar

Taushetsplikt

11. mai 2023

Webinar - kun for Skolelederforbundets medlemmer
OSLO

Webinar