Trinn 2a - Tillitsvalgtrollen

Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk del.

Tidspunkt
31.03.22 kl 10:00 - 01.04.22 kl 14:00
Påmeldingsfrist
11.03.22
Sted
Quality Airport Hotel Gardemoen
Lokevegen 7, JESSHEIM
Ledige plasser
27

Om arrangementet

Deltakerne skal få bedre kjennskap til hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS, partsforhold, forhandlinger og drøftinger, medvirkning i kommuner, fylkeskommuner og på skolen, tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og plikter, regler om permisjon, frikjøp og opplæring, arbeidstvistloven og tariffrett.  Og de skal få utvikle ferdigheter og utveksle erfaringer.


Kostnader:

Forbundet sentralt dekker deltakernes reise og opphold

 


Det er begrenset antall plasser, så søk i god tid!  Kurset er åpent for alle medlemmer, men hvis det blir fulltegnet, vil søkere med verv i forbundet bli prioritert.  Oppgi i søknaden om du er tillitsvalgt, forhandler, har styreverv ol