Tillitsvalgtrollen

Kurs for medlemmer om rollen som tillitsvalgt etter avtaleverket

Tidspunkt
09.09.21: kl 10:00 - 10.09.21: kl 14:00
Påmeldingsfrist
24.06.21
Sted
Scandic Oslo Airport
JESSHEIM
Pris
Medlem (deltaker):
0,-

Om arrangementet

Kurset inneholder en teoretisk del og en praktisk del. Deltakerne skal få bedre kjennskap til hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS, partsforhold, forhandlinger og drøftinger, medvirkning i kommuner, fylkeskommuner og på skolen, tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og plikter, regler om permisjon, frikjøp og opplæring, arbeidstvistloven og tariffrett.  Og de skal få utvikle ferdigheter og utveksle erfaringer.

Kostnader: Forbundet sentralt dekker deltakernes reise og opphold

Søknad sendes innen 24. juni

Søkere med verv i forbundet vil bli prioritert. Oppgi i søknaden om du er tillitsvalgt, forhandler, har styreverv o.l.     

Spørsmål om kurset sendes på epost til Roar.Vea@Skolelederforbundet.no