tilbake

Tariffkonferanse sentralt

I år inviterer vi til sentral tariffkonferanse den 22. mars kl. 10:00–14:00. Konferansen vil bli gjennomført fysisk i Skolelederforbundets lokaler og arrangementet vil bli streamet slik at det er mulighet for å delta digitalt. Kostnader ved fysisk deltakelse dekkes sentralt. Oppgi ved påmelding om du vil delta fysisk eller digitalt.

Tidspunkt
22.03.23 kl 10:00 - 22.03.23 kl 14:00
Påmeldingsfrist
Ikke oppgitt
Sted
Skolelederforbundet - konferanselokaler
Lakkegt 23, OSLO

Om arrangementet

Vi skal forberede oss på årets sentrale tariffoppgjør og kommende årlige forhandlinger i kommunene og fylkeskommunene. Leder i YS Hans-Erik Skjæggerud, forbundsleder i Skolelederforbundet Stig Johannesen og sjeføkonom i YS, Merete Onshus vil holde innlegg. Videre vil vi se på rapporten fra det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene og informere om Skolelederforbundets tariffpolitiske dokument for mellomoppgjøret.

Vi vil også se på rammer og forventninger til oppgjøret i kommunal sektor. Fjorårets hovedoppgjør vil gjennomgås.


Programmet er som følger:

09.30 – 10.00:             Kaffe og rundstykker

10.00 – 10.10:             Vi åpner tariffkonferansen

10.10 – 10.25:             Før lønnsoppgjøret, hvilken situasjon er vi i? Det store bildet. V/ Leder i YS Hans-Erik Skjæggerud

10.25 – 11.00:             Skolelederforbundet, hva er viktig for oss inn i årets lønnsoppgjør? V/ forbundsleder Stig Johannesen

Pause

11.15 – 11.45:             Dagens økonomiske situasjon. Prisutvikling, lønnsutvikling og kjøpekraft. V/ sjeføkonom i YS Merete Onshus.

11.45 – 12.00              Kort om fjorårets oppgjør. V/ forhandlingsleder Hilde Pettersen 

Lunsj

12.30 – 12.50              Tallenes tale. TBU rapporten. V/ rådgiver Knut Arve Skaalvik

12.50 – 13.10              Inntektspolitisk dokument. V/ rådgiver Alf B. Aschim

13.10 – 14.00              Etter det sentrale mellomoppgjøret – årlige lønnsforhandlinger i kommuner og fylkeskommuner. V/ rådgiver Knut Arve Skaalvik og forhandlingsleder Hilde Pettersen