tilbake

Tariffkonferanse - sentralt

Taiffkonferansen 2024 blir arrangert 6. mars kl. 10:00–14:00. Konferansen vil bli gjennomført fysisk i Skolelederforbundets lokaler og arrangementet vil bli streamet slik at det er mulighet for å delta digitalt. Kostnader ved fysisk deltakelse dekkes sentralt. Oppgi ved påmelding om du vil delta fysisk eller digitalt.

Tidspunkt
06.03.24 kl 10:00 - 06.03.24 kl 14:00
Påmeldingsfrist
28.02.24
Sted
Skolelederforbundet - konferanselokaler
Lakkegt 23, OSLO

Om arrangementet

Vi skal forberede oss på årets sentrale hovedtariffoppgjør og kommende årlige lokale forhandlinger i kommunene og fylkeskommunene. Vi får innledninger fra forbundsleder og forhandlingsleder i Skolelederforbundet m.fl. Videre vil vi se på rapporten fra det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene og informere om Skolelederforbundets tariffpolitiske dokument for hovedoppgjøret.

Vi vil også se på rammer og forventninger til oppgjøret i kommunal sektor.