Ledertreningsprogram for mellomledere i VGS

Skolelederforbundet har i samarbeid med Claus Hagli og Jan Merok Paulsen utviklet et nytt program i praksisrettet ledertrening for mellomledere i videregående skole. Er du mellomleder? Derfor kan "Lederverksted" være noe for deg.

Tidspunkt
02.12.21 kl 12:00 - 03.12.21 kl 16:00
Påmeldingsfrist
26.11.21
Sted
Quality Hotel Airport Gardemoen
OSLO
Ledige plasser
6

Påmeldingsfristen for kurset har utløpt.


Om arrangementet

Ledertreningsprogrammet for mellomledere i videregående skole er skreddersydd til den særskilte konteksten for skoleledelse som mellomledere står i.

 

  • På den ene siden skal mellomlederne lede relativt autonome og fagspesifikke avdelinger med til dels sterke subkulturer. 
  • På den andre siden er det viktig for skolen at de fungerer som gode lagspillere i rektors lederteam og som selvstendige medspillere for rektor. 

 

Denne dobbeltheten i lederrollen, å være eksponert for innflytelse både fra sterke lærerkulturer og en rektorfunksjon med et bredt overordnet ansvar, gjør det til et krevende prosjekt å utvikle selvstendighet og trygghet i lederrollen. 

 

Skolelederforbundets lederverksted skal gjøre deltakerne bedre rustet til å mestre denne sammensatte og krevende mellomlederrollen. Programmet består av to samlinger som hver varer i to dager.  Forut for første samling skal deltakerne analysere eget utfordringsbilde i ledelse gjennom en strukturert case format, og casene brukes aktivt for å skreddersy faglig innhold, øvelser, veiledning og læringsaktiviteter til den enkeltes kontekst. 

 

Kjøreplan for programmet: 

 

Første samling

 

  • Dag 1: Å lede fra midten og håndtere krysspress

 

  • Dag 2: Hvordan lede tydelig og transparent?

 

Andre samling

 

  • Samlingsdag 3: Teamutvikling i rektors ledergruppe

 

  • Samlingsdag 4: Ledelse av forbedring i egen avdeling

 

Tidspunkt

 

Samling 1 holdes 2. og 3. desember 2021. Samling 2 holdes 25. og 26 januar 2022. 

 

Mellom samlingene skal deltakerne drive utprøving i egen ledelse på skolen som mellomarbeid.  Programmet har et begrenset antall plasser, så det lønner seg å melde seg på raskt!

 

Påmeldingsfristen for kurset har utløpt.