Førstegangsleder

Å bli leder for første gang er starten på all lederutvikling. Det er ved denne korsveien du utvikler en plattform og identitet som vil følge deg resten av din lederkarriere. For å lykkes i din første lederjobb er det viktig at du forbereder deg både mentalt og praktisk. Forfatter og lederlos Frode Dale utviklet et intensivt todagers kurs for førstegangsledere som holdes 26. og 27. oktober 2021. Kurset gir deg konkrete verktøy for hvordan du kan mestre selve overgangs-, oppstarts- og etableringsprosessen som førstegangsleder.

Tidspunkt
26.10.21: kl 09:00 - 27.10.21: kl 16:00
Påmeldingsfrist
21.10.21
Sted
Quality Hotel Airport Gardemoen
OSLO
Pris
Gratis
Ledige plasser
4

Påmeldingsfristen for kurset har utløpt.


Om arrangementet

Dersom du allerede er i rollen som førstegangsleder, vil kurset kunne gi deg en unik mulighet til å reflektere over og lære av de prosessene du så langt har vært i. Dette er blant temaene i kurset:

 

 • Eget utfordringsbilde
 • Egen rolleforståelse 
 • Egen selvforståelse 
 • Egen lederplattform 
 • Egen lederskapsutøvelse

Frode Dale (f. 1961) er daglig leder for nettverksfirmaet De Gode Hjelperne AS og har jobbet med ledelse og lederskapsutvikling i over 30 år. De siste 20 årene har han spesialisert seg på å jobbe med, og fase inn, nye ledere på alle nivåer. Han har skrevet en rekke fagartikler omkring tematikken, og er medforfatter på den første boken på norsk om det å bli leder for første gang: ”På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse”. I 2014 ble hans bok «Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» gitt ut. 

 

Noe av det du vil få vite mer om og forberede deg praktisk på gjennom dette 2-dagerskurset, er blant annet:

 

 • Hvordan er det å være leder i Norge i dag – et bilde av hverdagens lederutfordringer
 • Hva er god ledelse – i praksis
 • Rolleforståelse som grunnlag for god rolleutøvelse
 • Hvordan er det å være skoleleder og hva «er» skoleledelse
 • Hvordan er det å bli ny (som) skoleleder
 • Hva innebærer det å bli leder - for første gang – kontra det å være leder
 • Å gå fra fagstilling til lederstilling – et identitetsskifte
 • Hvilke læringsprosesser og -utfordringer vil du som førstegangsleder uansett måtte håndtere (være forberedt på)
 • Få vite mer om det å måtte lære seg: å lede en organisasjon, å lede mennesker, å lære seg selv å kjenne og å lære å takle stress og følelser
 • Hva slags basiskompetanse må en førstegangsleder tilegne seg
 • Personen i lederrollen
 • Hva er selvforståelse – i praksis
 • Å utvikle og jobbe med egen Lederplattform – ansvar for egen lederutvikling
 • Hvordan lære jobben samtidig som du må gjøre den
 • Å overta og arve etter en tidligere leder – å inngå i et lederskifte
 • Alle lederskifters logikk og logistikk – læringsfaser og –utfordringer)
 • Hvordan Drifte, Utvikle, Omstille Og Kriselede (DUOK) en organisasjon/enhet/avdeling – samtidig
 • Fra kollega til leder
 • Intern versus ekstern rekruttering, og førstegangsleder i nyopprettet stilling
 • Lede- og snubletråder for alle førstegangsledere – en oppsummering
 • Lederopplæring og –skapsutvikling : hva er det -  veien videre som (kommende) førstegangsleder – ditt eget ansvar – din virksomhets ansvar


Du vil motta en bekreftelse på at du har fått plass når det nærmer seg.  

Påmeldingsfristen for kurset har utløpt.