tilbake

Barnevern med fokus på meldeplikt - webinar

Det er viktig at skole og barnevern har et godt samarbeid og skolen har meldeplikt til barnevernet.

Tidspunkt
19.10.22 kl 14:45 - 19.10.22 kl 16:00
Påmeldingsfrist
Ikke oppgitt
Sted
Webinar - kun for Skolelederforbundets medlemmer
OSLO

Om arrangementet

Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at


  • et barn blir mishandlet i hjemmet
  • det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker
  • det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel


I dette webinaret vil vi gå gjennom meldeplikten.

Skolelederforbundets jurister Anne-Marte Vaagan og Hilde Pettersen holder webinaret.

Webinaret er tatt opp på forhånd og det vil derfor ikke være anledning til å stille spørsmål underveis. Eventuelle spørsmål kan sendes Vaagan eller Pettersen på e-post.